LEGA TUTTUFRANCU » Calendario (Giornata 38)

Giornata 1

broly 73.5 2 - 3 79.5 La Joya
FantaPietro 78.5 3 - 1 70 Andromeda

Giornata 2

broly 66 1 - 5 90.5 Gli Indecisi
La Joya 71 1 - 2 74.5 Andromeda

Giornata 3

Gli Indecisi 64 0 - 1 71 FantaPietro
Andromeda 91 5 - 1 70.5 broly

Giornata 4

Andromeda 93.5 5 - 2 77.5 Gli Indecisi
FantaPietro 87.5 4 - 2 73 La Joya

Giornata 5

Gli Indecisi 78 3 - 1 66.5 La Joya
broly 83 3 - 3 78.5 FantaPietro

Giornata 6

La Joya 75.5 2 - 1 69 broly
Andromeda 78.5 3 - 0 63.5 FantaPietro

Giornata 7

Gli Indecisi 62.5 0 - 2 76.5 broly
Andromeda 71 1 - 2 77.5 La Joya

Giornata 8

FantaPietro 71 1 - 1 70.5 Gli Indecisi
broly 68.5 1 - 3 79.5 Andromeda

Giornata 9

Gli Indecisi 88.5 4 - 1 68.5 Andromeda
La Joya 69.5 1 - 0 65.5 FantaPietro

Giornata 10

La Joya 86 4 - 1 69.5 Gli Indecisi
FantaPietro 74.5 2 - 2 76 broly

Giornata 11

broly 61.5 0 - 2 77 La Joya
FantaPietro 81 3 - 3 78.5 Andromeda

Giornata 12

broly 72 2 - 1 71 Gli Indecisi
La Joya 72 2 - 2 73 Andromeda

Giornata 13

Gli Indecisi 66.5 1 - 3 78 FantaPietro
Andromeda 68 1 - 0 61 broly

Giornata 14

Andromeda 66.5 1 - 4 85.5 Gli Indecisi
FantaPietro 63.5 0 - 2 74 La Joya

Giornata 15

Gli Indecisi 78.5 3 - 4 87 La Joya
broly 70.5 1 - 4 86 FantaPietro

Giornata 16

La Joya 68 1 - 2 77.5 broly
Andromeda 78 3 - 0 59 FantaPietro

Giornata 17

Gli Indecisi 73.5 2 - 1 66 broly
Andromeda 70.5 1 - 3 79.5 La Joya

Giornata 18

FantaPietro 71 1 - 1 67.5 Gli Indecisi
broly 85 4 - 2 76 Andromeda

Giornata 19

Gli Indecisi 70.5 1 - 1 69 Andromeda
La Joya 68.5 1 - 0 61.5 FantaPietro

Giornata 20

La Joya 75 2 - 1 68.5 Gli Indecisi
FantaPietro 65 0 - 1 68.5 broly

Giornata 21

broly 77 2 - 0 65.5 La Joya
FantaPietro 66 1 - 2 75 Andromeda

Giornata 22

broly 48 0 - 0 58.5 Gli Indecisi
La Joya 67 1 - 3 81.5 Andromeda

Giornata 23

Gli Indecisi 65.5 0 - 1 70.5 FantaPietro
Andromeda 65 0 - 1 67 broly

Giornata 24

Andromeda 71.5 1 - 1 69.5 Gli Indecisi
FantaPietro 75 2 - 3 82.5 La Joya

Giornata 25

Gli Indecisi 63.5 0 - 2 77.5 La Joya
broly 62 0 - 1 71 FantaPietro

Giornata 26

La Joya 71 1 - 2 77 broly
Andromeda 77.5 2 - 1 71 FantaPietro

Giornata 27

Gli Indecisi 66 1 - 1 66 broly
Andromeda 66 1 - 1 66 La Joya

Giornata 28

FantaPietro 75.5 2 - 2 75.5 Gli Indecisi
broly 64 0 - 2 72 Andromeda

Giornata 29

Gli Indecisi 72 2 - 5 93.5 Andromeda
La Joya 78.5 3 - 2 77.5 FantaPietro

Giornata 30

La Joya 82.5 3 - 3 78 Gli Indecisi
FantaPietro 67.5 1 - 1 70 broly

Giornata 31

broly 68 1 - 1 67 La Joya
FantaPietro 55 0 - 1 66.5 Andromeda

Giornata 32

broly 61 0 - 1 71 Gli Indecisi
La Joya 75 2 - 0 65 Andromeda

Giornata 33

Gli Indecisi 67.5 1 - 3 80.5 FantaPietro
Andromeda 70.5 1 - 3 81 broly

Giornata 34

Andromeda 69 1 - 1 70 Gli Indecisi
FantaPietro 81.5 3 - 0 61 La Joya

Giornata 35

Gli Indecisi 83.5 3 - 0 65 La Joya
broly 69.5 1 - 4 86.5 FantaPietro

Giornata 36

La Joya 78 3 - 1 69 broly
Andromeda 74.5 2 - 2 77 FantaPietro

Giornata 37

Gli Indecisi 79 3 - 0 58 broly
Andromeda 75.5 2 - 0 57.5 La Joya

Giornata 38

FantaPietro 69 1 - 1 71.5 Gli Indecisi
broly 68 1 - 3 80.5 Andromeda