Home» Tutte le leghe» Lega tepapi» Calendario

Lega tepapi » Calendario (Giornata 36)

Giornata 3^ di campionato1

Hellas madonna 91.5 5 - 2 74 AC Denti
RTOMA FC 74.5 2 - 1 67.5 I Rapaci
F.C. N'KOULOU 76 2 - 1 69 Polaroid
Us tiaboia 74.5 2 - 3 81 Baccanteam

Giornata 4^ di campionato2

RTOMA FC 82.5 3 - 1 71.5 Hellas madonna
AC Denti 86 4 - 2 73.5 F.C. N'KOULOU
I Rapaci 70 1 - 2 74 Us tiaboia
Polaroid 70.5 1 - 4 89 Baccanteam

Giornata 5^ di campionato3

Hellas madonna 70.5 1 - 1 71 F.C. N'KOULOU
Us tiaboia 75.5 2 - 3 82.5 RTOMA FC
Baccanteam 78 3 - 2 74.5 AC Denti
Polaroid 77.5 2 - 0 50 I Rapaci

Giornata 6^ di campionato4

Us tiaboia 60 0 - 3 83 Hellas madonna
F.C. N'KOULOU 77 2 - 1 71.5 Baccanteam
RTOMA FC 62 0 - 1 67 Polaroid
AC Denti 71 1 - 0 65.5 I Rapaci

Giornata 7^ di campionato5

Hellas madonna 75 2 - 0 54 Baccanteam
Polaroid 67.5 1 - 3 83.5 Us tiaboia
I Rapaci 78 3 - 2 77 F.C. N'KOULOU
AC Denti 77.5 2 - 3 83 RTOMA FC

Giornata 8^ di campionato6

Polaroid 69.5 1 - 1 71 Hellas madonna
Baccanteam 67 1 - 0 59.5 I Rapaci
Us tiaboia 67.5 1 - 2 75.5 AC Denti
F.C. N'KOULOU 85.5 4 - 0 64.5 RTOMA FC

Giornata 9^ di campionato7

Hellas madonna 79 3 - 0 59 I Rapaci
AC Denti 70 1 - 3 78.5 Polaroid
RTOMA FC 70.5 1 - 2 74.5 Baccanteam
F.C. N'KOULOU 74 2 - 2 74 Us tiaboia

Giornata 10^ di campionato8

AC Denti 72 2 - 0 63.5 Hellas madonna
I Rapaci 71.5 1 - 4 87.5 RTOMA FC
Polaroid 59.5 0 - 2 77.5 F.C. N'KOULOU
Baccanteam 75 2 - 2 77 Us tiaboia

Giornata 11^ di campionato9

Hellas madonna 74.5 2 - 3 82 RTOMA FC
F.C. N'KOULOU 80 3 - 2 73.5 AC Denti
Us tiaboia 66.5 1 - 1 66 I Rapaci
Baccanteam 70.5 1 - 0 65.5 Polaroid

Giornata 12^ di campionato10

F.C. N'KOULOU 72.5 2 - 1 69 Hellas madonna
RTOMA FC 70 1 - 1 70 Us tiaboia
AC Denti 69.5 1 - 0 65 Baccanteam
I Rapaci 73.5 2 - 1 68 Polaroid

Giornata 13^ di campionato11

Hellas madonna 67 1 - 1 67.5 Us tiaboia
Baccanteam 61 0 - 3 79.5 F.C. N'KOULOU
Polaroid 72.5 2 - 0 63.5 RTOMA FC
I Rapaci 0 0 - 2 73.5 AC Denti

Giornata 14^ di campionato12

Baccanteam 0 0 - 2 72.5 Hellas madonna
Us tiaboia 70.5 1 - 2 73.5 Polaroid
F.C. N'KOULOU 79.5 3 - 1 67.5 I Rapaci
RTOMA FC 68.5 1 - 1 71.5 AC Denti

Giornata 15^ di campionato13

Hellas madonna 75.5 2 - 2 76.5 Polaroid
I Rapaci 60.5 0 - 0 0 Baccanteam
AC Denti 88 4 - 2 76.5 Us tiaboia
RTOMA FC 63.5 0 - 3 81.5 F.C. N'KOULOU

Giornata 16^ di campionato14

I Rapaci 64 0 - 1 69 Hellas madonna
Polaroid 69.5 1 - 1 67.5 AC Denti
Baccanteam 69 1 - 1 68.5 RTOMA FC
Us tiaboia 79 3 - 0 64.5 F.C. N'KOULOU

Giornata 17^ di campionato15

Hellas madonna 63.5 0 - 0 62.5 AC Denti
RTOMA FC 73 2 - 0 65 I Rapaci
F.C. N'KOULOU 68 1 - 0 64.5 Polaroid
Us tiaboia 76 2 - 2 73 Baccanteam

Giornata 18^ di campionato16

RTOMA FC 0 0 - 0 0 Hellas madonna
AC Denti 0 0 - 2 76 F.C. N'KOULOU
I Rapaci 66.5 1 - 2 75 Us tiaboia
Polaroid 69.5 1 - 0 62 Baccanteam

Giornata 19^ di campionato17

Hellas madonna 68.5 1 - 1 69.5 F.C. N'KOULOU
Us tiaboia 72.5 2 - 2 73 RTOMA FC
Baccanteam 71.5 1 - 1 66.5 AC Denti
Polaroid 64.5 0 - 0 65.5 I Rapaci

Giornata 20^ di campionato18

Us tiaboia 65.5 0 - 3 80.5 Hellas madonna
F.C. N'KOULOU 80.5 3 - 1 69.5 Baccanteam
RTOMA FC 66.5 1 - 1 68 Polaroid
AC Denti 73.5 2 - 3 78 I Rapaci

Giornata 21^ di campionato19

Hellas madonna 74 2 - 1 71 Baccanteam
Polaroid 75.5 2 - 4 85.5 Us tiaboia
I Rapaci 60 0 - 1 71 F.C. N'KOULOU
AC Denti 70 1 - 2 74 RTOMA FC

Giornata 22^ di campionato20

Polaroid 65.5 0 - 0 56 Hellas madonna
Baccanteam 67.5 1 - 0 0 I Rapaci
Us tiaboia 65 0 - 0 63 AC Denti
F.C. N'KOULOU 76.5 2 - 2 72 RTOMA FC

Giornata 23^ di campionato21

Hellas madonna 62 0 - 4 84 I Rapaci
AC Denti 63 0 - 2 72.5 Polaroid
RTOMA FC 73 2 - 0 57 Baccanteam
F.C. N'KOULOU 72 2 - 1 67 Us tiaboia

Giornata 24^ di campionato22

AC Denti 75.5 2 - 0 63.5 Hellas madonna
I Rapaci 66 1 - 0 0 RTOMA FC
Polaroid 0 0 - 2 73.5 F.C. N'KOULOU
Baccanteam 73.5 2 - 1 66 Us tiaboia

Giornata 25^ di campionato23

Hellas madonna 70 1 - 0 61 RTOMA FC
F.C. N'KOULOU 68 1 - 1 69.5 AC Denti
Us tiaboia 67 1 - 1 71 I Rapaci
Baccanteam 66 1 - 0 64.5 Polaroid

Giornata 26^ di campionato24

F.C. N'KOULOU 72.5 2 - 0 65.5 Hellas madonna
RTOMA FC 69.5 1 - 2 76.5 Us tiaboia
AC Denti 70.5 1 - 2 75 Baccanteam
I Rapaci 76 2 - 1 70 Polaroid

Giornata 27^ di campionato25

Hellas madonna 66 1 - 1 66 Us tiaboia
Baccanteam 66 1 - 1 66 F.C. N'KOULOU
Polaroid 66 1 - 1 66 RTOMA FC
I Rapaci 66 1 - 1 66 AC Denti

Giornata 28^ di campionato26

Baccanteam 78 3 - 0 63.5 Hellas madonna
Us tiaboia 61 0 - 1 69 Polaroid
F.C. N'KOULOU 0 0 - 1 70 I Rapaci
RTOMA FC 0 0 - 2 73.5 AC Denti

Giornata 29^ di campionato27

Hellas madonna 65 0 - 1 67 Polaroid
I Rapaci 72 2 - 0 65.5 Baccanteam
AC Denti 79 3 - 2 73 Us tiaboia
RTOMA FC 73.5 2 - 3 83 F.C. N'KOULOU

Giornata 30^ di campionato28

I Rapaci 78 3 - 2 76 Hellas madonna
Polaroid 72 2 - 3 82.5 AC Denti
Baccanteam 63 0 - 0 65 RTOMA FC
Us tiaboia 77 2 - 3 78 F.C. N'KOULOU

Giornata 31^ di campionato29

Hellas madonna 0 0 - 1 68.5 AC Denti
RTOMA FC 62.5 0 - 0 57 I Rapaci
F.C. N'KOULOU 67 1 - 0 60.5 Polaroid
Us tiaboia 68 1 - 3 78 Baccanteam

Giornata 32^ di campionato30

RTOMA FC 59.5 0 - 3 79.5 Hellas madonna
AC Denti 74 2 - 0 65.5 F.C. N'KOULOU
I Rapaci 47.5 0 - 2 72 Us tiaboia
Polaroid 65.5 0 - 0 58.5 Baccanteam

Giornata 33^ di campionato31

Hellas madonna 85 4 - 2 72.5 F.C. N'KOULOU
Us tiaboia 72.5 2 - 0 50 RTOMA FC
Baccanteam 59 0 - 3 81.5 AC Denti
Polaroid 0 0 - 4 85 I Rapaci

Giornata 34^ di campionato32

Us tiaboia 73 2 - 2 75 Hellas madonna
F.C. N'KOULOU 73.5 2 - 0 59.5 Baccanteam
RTOMA FC 64.5 0 - 0 57.5 Polaroid
AC Denti 78.5 3 - 2 73.5 I Rapaci

Giornata 35^ di campionato33

Hellas madonna 67 1 - 1 68 Baccanteam
Polaroid 43 0 - 4 87 Us tiaboia
I Rapaci 0 0 - 1 69 F.C. N'KOULOU
AC Denti 80 3 - 0 0 RTOMA FC

Giornata 36^ di campionato34

Polaroid 57 0 - 3 78.5 Hellas madonna
Baccanteam 78 3 - 1 68 I Rapaci
Us tiaboia 64 0 - 1 69 AC Denti
F.C. N'KOULOU 65 0 - 3 78 RTOMA FC

Giornata 37^ di campionato35

Hellas madonna 69.5 1 - 0 65.5 I Rapaci
AC Denti 65.5 0 - 0 55.5 Polaroid
RTOMA FC 66 1 - 0 62 Baccanteam
F.C. N'KOULOU 58 0 - 2 72 Us tiaboia

Giornata 38^ di campionato36

AC Denti 70.5 1 - 0 61.5 Hellas madonna
I Rapaci 74.5 2 - 1 70.5 RTOMA FC
Polaroid 75 2 - 0 62 F.C. N'KOULOU
Baccanteam 82 3 - 0 64 Us tiaboia