Lega Fantalega » Calendario (Giornata 37)

Giornata 1

Fanta Team 66 1 - 1 66 Team 5
Team3 66 1 - 1 66 Team 4
Team 6 66 1 - 1 66 Team 2

Giornata 2

Team3 69.5 1 - 3 80.5 Fanta Team
Team 5 76 2 - 1 71.5 Team 6
Team 4 69 1 - 1 71 Team 2

Giornata 3

Fanta Team 67.5 1 - 0 62 Team 6
Team 2 69.5 1 - 1 66 Team3
Team 4 72.5 2 - 1 68 Team 5

Giornata 4

Team 2 65 0 - 0 59.5 Fanta Team
Team 6 67.5 1 - 0 62 Team 4
Team3 73 2 - 1 71.5 Team 5

Giornata 5

Fanta Team 77 2 - 1 66.5 Team 4
Team 5 82.5 3 - 1 69 Team 2
Team3 75 2 - 1 71 Team 6

Giornata 6

Team 5 62.5 0 - 0 65 Fanta Team
Team 4 70 1 - 1 67.5 Team3
Team 2 71 1 - 4 88.5 Team 6

Giornata 7

Fanta Team 68 1 - 2 72 Team3
Team 6 63 0 - 0 58.5 Team 5
Team 2 72 2 - 1 67.5 Team 4

Giornata 8

Team 6 49.5 0 - 3 78.5 Fanta Team
Team3 76 2 - 2 72 Team 2
Team 5 60 0 - 2 74.5 Team 4

Giornata 9

Fanta Team 72 2 - 1 71.5 Team 2
Team 4 59.5 0 - 0 62.5 Team 6
Team 5 49 0 - 1 71 Team3

Giornata 10

Team 4 71.5 1 - 0 64.5 Fanta Team
Team 2 72.5 2 - 2 73 Team 5
Team 6 67 1 - 2 76.5 Team3

Giornata 11

Fanta Team 80.5 3 - 0 47.5 Team 5
Team3 71 1 - 1 71 Team 4
Team 6 52 0 - 2 77.5 Team 2

Giornata 12

Team3 63.5 0 - 2 75.5 Fanta Team
Team 5 59 0 - 1 71 Team 6
Team 4 54 0 - 1 66 Team 2

Giornata 13

Fanta Team 69 1 - 0 51.5 Team 6
Team 2 67 1 - 1 70 Team3
Team 4 61 0 - 0 55.5 Team 5

Giornata 14

Team 2 85 4 - 1 70 Fanta Team
Team 6 64 0 - 1 69.5 Team 4
Team3 61 0 - 0 61.5 Team 5

Giornata 15

Fanta Team 77.5 2 - 1 70.5 Team 4
Team 5 50.5 0 - 0 64.5 Team 2
Team3 54.5 0 - 1 70 Team 6

Giornata 16

Team 5 53 0 - 1 69.5 Fanta Team
Team 4 62.5 0 - 0 63.5 Team3
Team 2 71 1 - 0 63.5 Team 6

Giornata 17

Fanta Team 71.5 1 - 0 59.5 Team3
Team 6 65 0 - 0 42 Team 5
Team 2 66.5 1 - 0 60.5 Team 4

Giornata 18

Team 6 65 0 - 1 66.5 Fanta Team
Team3 56.5 0 - 2 75 Team 2
Team 5 53 0 - 0 65 Team 4

Giornata 19

Fanta Team 57 0 - 3 81.5 Team 2
Team 4 69 1 - 2 74 Team 6
Team 5 54 0 - 0 65.5 Team3

Giornata 20

Team 4 65.5 0 - 2 73.5 Fanta Team
Team 2 70.5 1 - 1 66 Team 5
Team 6 62.5 0 - 0 46.5 Team3

Giornata 21

Fanta Team 71.5 1 - 0 55 Team 5
Team3 70 1 - 2 77.5 Team 4
Team 6 48.5 0 - 0 65.5 Team 2

Giornata 22

Team3 70.5 1 - 1 69 Fanta Team
Team 5 47 0 - 2 75.5 Team 6
Team 4 68.5 1 - 0 58.5 Team 2

Giornata 23

Fanta Team 50.5 0 - 0 65.5 Team 6
Team 2 71.5 1 - 2 73 Team3
Team 4 73.5 2 - 0 52.5 Team 5

Giornata 24

Team 2 62 0 - 0 65.5 Fanta Team
Team 6 49.5 0 - 2 73 Team 4
Team3 82 3 - 1 67.5 Team 5

Giornata 25

Fanta Team 63 0 - 3 83 Team 4
Team 5 48.5 0 - 0 65 Team 2
Team3 65.5 0 - 0 56.5 Team 6

Giornata 26

Team 5 59.5 0 - 0 63.5 Fanta Team
Team 4 66 1 - 0 60.5 Team3
Team 2 67.5 1 - 1 69 Team 6

Giornata 27

Fanta Team 67.5 1 - 1 71 Team3
Team 6 54 0 - 0 60 Team 5
Team 2 69 1 - 0 53.5 Team 4

Giornata 28

Team 6 65.5 0 - 2 77 Fanta Team
Team3 57.5 0 - 1 71 Team 2
Team 5 41.5 0 - 1 66.5 Team 4

Giornata 29

Fanta Team 67 1 - 2 75.5 Team 2
Team 4 58.5 0 - 2 72 Team 6
Team 5 54.5 0 - 0 59.5 Team3

Giornata 30

Team 4 65.5 0 - 2 76 Fanta Team
Team 2 77.5 2 - 0 57 Team 5
Team 6 57.5 0 - 0 62.5 Team3

Giornata 31

Fanta Team 61 0 - 1 69.5 Team 5
Team3 63 0 - 1 67.5 Team 4
Team 6 60.5 0 - 0 63 Team 2

Giornata 32

Team3 55 0 - 0 58.5 Fanta Team
Team 5 47.5 0 - 0 57.5 Team 6
Team 4 70.5 1 - 3 78 Team 2

Giornata 33

Fanta Team 69 1 - 1 66.5 Team 6
Team 2 66 1 - 1 69 Team3
Team 4 60 0 - 0 44.5 Team 5

Giornata 34

Team 2 65.5 0 - 0 64.5 Fanta Team
Team 6 74 2 - 0 56.5 Team 4
Team3 72.5 2 - 0 61 Team 5

Giornata 35

Fanta Team 60 0 - 0 63 Team 4
Team 5 64 0 - 0 52.5 Team 2
Team3 79 3 - 0 58 Team 6

Giornata 36

Team 5 51 0 - 0 59 Fanta Team
Team 4 77 2 - 1 68.5 Team3
Team 2 77.5 2 - 0 51.5 Team 6

Giornata 37

Fanta Team 50.5 0 - 0 57 Team3
Team 6 67 1 - 0 55.5 Team 5
Team 2 68.5 1 - 2 75.5 Team 4

Giornata 38

Team 6   -   Fanta Team
Team3   -   Team 2
Team 5   -   Team 4