Home» Lista utenti» Profilo di jaxhill

Profilo di jaxhill

jaxhill (Amit Adorno)
jaxhill
Amit Adorno , 29 anni.
Turi (Bari)

Su di me

faktury vat - Nowocze?nie prowadzona firma b?dzie potrzebowa?a wielu niezb?dnych narz?dzi, do wystawiania rozmaitych faktur ?wietnie na przyk?ad si? nadaje program Faktura VAT 2018. Ten nowoczesny program jest sprzedawany przez firm? Rafsoft.net, ktˇra udost?pnia go swoim klientom w trzech wersjach funkcjonalnych. Ju? najprostsza z nich daje mi?dzy innymi mo?liwo?? wystawiania faktur, rejestracji dokumentˇw finansowych, oraz archiwizacj? danych i JPK. Wy?sze wersje to mi?dzy innymi magazyny, drukowanie seryjne, czy obs?uga wielu podmiotˇw na jednym stanowisku. Program jest bardzo ?atwy w obs?udze, przeznaczony jest do instalacji w ?rodowisku Windows.

Compleanno: 02-apr-1990

Blog (0)

Nessun post presente.

Foto (0)

Nessuna foto presente.

0 visite al profilo.

Registrato: 20-set-2018

Visto l'ultima volta on-line: 20-set-2018 12:21

jaxhill

Squadre

Ancora nessuna squadra.

Amici (0)

Ancora nessun amico.